کلیسای جامع سنت جورج استانبول :

کلیسای سنت جورج استانبول به شهید مسیحی سنت جورج اختصاص داده شده است و وقف این شخص است، مراسم زیادی در این کلیسا برگزار می شود و جایی است که بزرگ قبیله، در صورت احتیاج، تدهین را در پنجشنبه مقدس و کبیر، تقدیس خواهد نمود. به همین دلیل، کلیسای سنت جورج استانبول به نام “کلیسای پدر سالاری مر بزرگ” شناخته شده است. هرچند، امروزه بیشتر سران کلیساهای اتوسلافوس مر خود را قربانی می کنند.

تاریخچه کلیسای سنت جورج :

کلیسای سنت جورج استانبول کلیسای اصلی و جامع ارتدوکس یونانی در استانبول ترکیه است و بزرگترین شهر ترکیه “قسطنطنیه قدیم” و پایتخت امپراطوری بیزانس تا سال هزارو چهار صد و پنجاه و سه بوده و هنوز امروزه همچنان در استانبول مورد استفاده قرار می گیرد. حدودا از سال هزار و ششصد ، مرکز رهبری جهانی اسقف بزرگ، اسقف ارشد کلیسای ارتدکس یونانی بوده است و حکم رهبر معنوی مسیحیان ارتدوکس شرقی در جهان را دارد.

موقعیت محلی کلیسای سنت جورج

کلیسای سنت جورج استانبول در منطقه ای با نام فنر استانبول، شمال غربی مرکز تاریخی قسطنطنیه قدیم قرار دارد. این کلیسا یک کلیسای  تقریبا کوچک است. اگر به خاطر فتح های زیاد اسلامی قسطنطنیه در سال هزارو چهار صدو پنجاه و سه نبود، کلیسای اسقف در ایا صوفیه قرار داشت.

بهترین زمان بازدید از کلیسای سنت جورج

ساعت بازدید  برای عموم از هشت و سی دقیقه  تا چهار بعد از ظهر است، اما به دلیل اقداماتی علیه ملی گرایان ترکی و دیگر افرادی که چشم دیدن حال خوب کلیسا را ندارند، بازرسی امنیتی شدید در آنجا اعمال می شود. محل بازدید گروهی از زائران از یونان و دیگر کشورهای ارتدوکس است. در پشت کلیسا دفاتر اسقفی و کتابخانه اسقف قرار دارند و فضای داخلی آن با هزینه های بالایی به سبک های مورد علاقه ی مسیحیان ارتدوکس در آمده است.