مسجد جامع آتیک علی پاشا :

در حیاط  مسجد جامع آتیک علی پاشا چند سنگ قبر مرمری وجود دارد که مربوط به قرن هفدهم می باشد. همچنین یک مقبره که از نظر تاریخی اطلاعاتی در باره آن در دست نمی باشد وجود دارد . حوزه علمیه ای رو به روی مسجد قرار گرفته است. این مسجد در سال هزارو چهارصدو نود و شش توسط وزیر اعظم هادیم آتیک علی پاشا راه اندازی شد. نقشه این ساختمان به شکل تی برعکس میباشد. و قطر گنبد آن دوازده و نیم  متر و ارتفاعش بیست و چهار متر است. در این ساختمان شانزده پنجره دارد. گنبد آن بر روی چهار ستون زیبای پا شکل قرار دارد و با چهار گنبد کوچکتر احاطه شده است. محراب و منبر این مسجد از سنگ مرمر حکاکی شده است و محوطه آن از پنج گنبد و یک گلدسته بالکن دارکه در سمت راست واقع شده است تشکیل شده است.

تاریخچه مسجد جامع آتیک علی پاشا :

مسجد جامع آتیک علی پاشا که یکی از ساختمان های قدیمی استانبول است که در خیابان یِنیچِریلِر در چِمبِرلیتاش قرار دارد. امروزه فقط حوزه علمیه و مقبره این مسجد جامع که شامل یک آشپزخانه عمومی، کاروانسرا و خانه درویش بود باقی مانده است. در طول قرن ها این مسجد اسامی زیادی از قبیل صِدِفچیلَر، علی پاشای قدیمی، چِمبِرلیتاش، وِزیربانه و ساندیک جیلاش داشته است.